Категория объявления: Косметика

Kontraktowa produkcja kosmetykó w pod Twoją marką


Косметика

Kontraktowa produkcja kosmetykó w pod Twoją marką
21.01.19
Kontraktowa produkcja kosmetykó w pod Twoją marką - programy antystarzeniowe, szampony, w tym profesjonalne, ż ele, kremy, serum, peelingi, maski, w tym. alginian i glina, pasta cukrowa (shugaring), woski i podobne produkty do depilacji i wiele innych.
Wykonuj zł oż one, niestandardowe zamó wienia.
Mał e i duż e partie.
Produkcja speł nia wszystkie wymagania Federacji Rosyjskiej, Biał orusi, Unii Celnej, Unii Europejskiej i Polski.
Korzystamy z surowcó w od wiodą cych europejskich producentó w oraz z Rosji, Ukrainy, Kazachstanu.
Wspó ł praca z nami pozwoli na dostosowanie produkcji kosmetykó w pod wł asną marką bez znaczą cych kosztó w organizacji wł asnej produkcji.
Tajemnice handlowe są ś ciś le chronione postanowieniami umowy.
Proces - pod klucz:
1. Opracowanie receptur w celu speł nienia wymagań klienta.
2. Wytwarzanie i zatwierdzanie pró bek;
3. Produkcja eksperymentalnej partii;
4. Certyfikacja, zgł oszenie i deklaracja produktu;
5. Produkcja partii przemysł owych;
6. Pakowanie i wysył ka gotowego produktu.
Numer telefonu +48 539 964 933
+37544 7636766 whatsapp/Viber/Telegram
d. maksimhik@gmail. com


Dmitry
Białystok
raandzej@gmail.com

Поделись объявлением в соц. сетях:

Kontraktowa produkcja kosmetykó w pod Twoją marką